Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 10.08.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 58 139 173 416,12 zł 57 409 539 388,88 zł 729 634 027,24 zł 616 296 728 93,15 zł 1 276,06 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 8 300 114 994,92 zł 8 057 156 084,32 zł 242 958 910,60 zł 87 575 285 92,00 zł 1 260,31 zł
Sierpień 2005 919 030 360,00 zł 914 116 943,30 zł 4 913 416,70 zł 8 891 887 102,80 zł 1 408,27 zł
Nr : 989 z dnia 10-08-2005r. 176 692 169,73 zł 171 927 718,31 zł 4 764 451,42 zł 2 363 642 72,74 zł 996,42 zł