Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 24.08.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 58 818 211 424,34 zł 57 974 594 608,91 zł 843 616 815,43 zł 625 733 924 92,65 zł 1 269,19 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 8 979 153 003,14 zł 8 622 211 304,35 zł 356 941 698,79 zł 97 012 481 88,88 zł 1 217,50 zł
Sierpień 2005 1 598 068 368,22 zł 1 479 172 163,33 zł 118 896 204,89 zł 18 329 083 80,70 zł 1 105,49 zł
Nr : 990 z dnia 24-08-2005r. 410 841 984,19 zł 407 940 392,14 zł 2 901 592,05 zł 6 531 668 62,46 zł 855,56 zł