Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 5.10.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 60 746 126 130,13 zł 59 820 859 826,94 zł 925 266 303,19 zł 645 043 831 92,74 zł 1 270,40 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 10 907 067 708,93 zł 10 468 476 522,38 zł 438 591 186,55 zł 116 322 388 90,00 zł 1 232,81 zł
Październik 2005 262 676 647,96 zł 218 206 932,64 zł 44 469 715,32 zł 3 132 350 69,66 zł 954,28 zł
Nr : 997 z dnia 05-10-2005r. 158 238 252,39 zł 154 483 127,28 zł 3 755 125,11 zł 1 840 599 83,93 zł 1 149,74 zł