Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 31.08.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 59 421 135 458,17 zł 58 577 512 215,96 zł 843 623 242,21 zł 630 726 067 92,87 zł 1 272,23 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 9 582 077 036,97 zł 9 225 128 911,40 zł 356 948 125,57 zł 102 004 624 90,44 zł 1 238,88 zł
Sierpień 2005 2 200 992 402,05 zł 2 082 089 770,38 zł 118 902 631,67 zł 23 321 226 89,28 zł 1 223,00 zł
Nr : 991 z dnia 31-08-2005r. 602 924 033,83 zł 602 917 607,05 zł 6 426,78 zł 4 992 143 120,77 zł 1 654,43 zł