Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 20.07.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 57 220 143 056,12 zł 56 495 422 445,58 zł 724 720 610,54 zł 607 404 841 93,01 zł 1 274,13 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 7 381 084 634,92 zł 7 143 039 141,02 zł 238 045 493,90 zł 78 683 398 90,78 zł 1 243,59 zł
Lipiec 2005 462 632 148,49 zł 392 770 782,33 zł 69 861 366,16 zł 5 242 251 74,92 zł 1 026,36 zł
Nr : 985 z dnia 20-07-2005r. 258 903 246,05 zł 258 746 983,85 zł 156 262,20 zł 3 185 432 81,23 zł 1 112,72 zł