Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 30.03.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 53 544 418 980,98 zł 52 996 477 513,89 zł 547 941 467,09 zł 569 522 949 93,05 zł 1 274,71 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 3 705 360 559,78 zł 3 644 094 209,33 zł 61 266 350,45 zł 40 801 506 89,31 zł 1 223,46 zł
Marzec 2005 2 230 716 515,19 zł 2 211 846 673,89 zł 18 869 841,30 zł 20 709 769 106,80 zł 1 463,04 zł
Nr : 969 z dnia 30-03-2005r. 661 377 452,12 zł 661 383 769,29 zł -6 317,17 zł 5 200 148 127,19 zł 1 742,27 zł