Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 28.09.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 60 483 449 482,17 zł 59 602 652 894,30 zł 880 796 587,87 zł 641 911 481 92,85 zł 1 271,94 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 10 644 391 060,97 zł 10 250 269 589,74 zł 394 121 471,23 zł 113 190 038 90,56 zł 1 240,52 zł
Wrzesień 2005 1 062 314 024,00 zł 1 025 140 678,34 zł 37 173 345,66 zł 11 185 414 91,65 zł 1 255,48 zł
Nr : 995 z dnia 28-09-2005r. 606 761 986,00 zł 606 574 277,01 zł 187 708,99 zł 5 425 012 111,81 zł 1 531,65 zł