Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 27.04.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 54 614 437 147,98 zł 54 016 451 968,94 zł 597 985 179,04 zł 579 285 194 93,25 zł 1 277,35 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 4 775 378 726,78 zł 4 664 068 664,38 zł 111 310 062,40 zł 50 563 751 92,24 zł 1 263,58 zł
Kwiecień 2005 1 070 018 167,00 zł 1 019 974 455,05 zł 50 043 711,95 zł 9 762 245 104,48 zł 1 431,25 zł
Nr : 973 z dnia 27-04-2005r. 633 386 241,35 zł 633 393 761,01 zł -7 519,66 zł 5 338 874 118,64 zł 1 625,18 zł