Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 19.08.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 58 407 369 440,15 zł 57 566 654 216,77 zł 840 715 223,38 zł 619 202 256 92,97 zł 1 273,55 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 8 568 311 018,95 zł 8 214 270 912,21 zł 354 040 106,74 zł 90 480 813 90,78 zł 1 243,63 zł
Sierpień 2005 1 187 226 384,03 zł 1 071 231 771,19 zł 115 994 612,84 zł 11 797 415 90,80 zł 1 243,87 zł
Lista obligacyjna Nr : 987 z dnia 19-08-2005r. 268 196 024,03 zł 157 114 827,89 zł 111 081 196,14 zł 2 905 528 54,07 zł 740,75 zł