Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 7.09.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 59 563 953 681,81 zł 58 684 330 511,82 zł 879 623 169,99 zł 632 572 687 92,77 zł 1 270,83 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 9 724 895 260,61 zł 9 331 947 207,26 zł 392 948 053,35 zł 103 851 244 89,86 zł 1 230,94 zł
Wrzesień 2005 142 818 223,64 zł 106 818 295,86 zł 35 999 927,78 zł 1 846 620 57,85 zł 792,40 zł
Nr : 993 z dnia 07-09-2005r. 54 588 908,59 zł 54 512 844,92 zł 76 063,67 zł 671 440 81,19 zł 1 112,16 zł