Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 7.12.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 63 325 182 921,24 zł 62 225 074 899,42 zł 1 100 108 021,82 zł 673 243 071 92,43 zł 1 266,11 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 13 486 124 500,04 zł 12 872 691 594,86 zł 613 432 905,18 zł 144 521 628 89,07 zł 1 220,15 zł
Grudzień 2005 198 189 503,67 zł 130 868 530,78 zł 67 320 972,89 zł 1 956 602 66,89 zł 916,24 zł
Nr : 1006 z dnia 07-12-2005r. 63 291 974,26 zł 62 589 322,15 zł 702 652,11 zł 810 958 77,18 zł 1 057,25 zł