Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 23.11.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 62 512 247 653,81 zł 61 479 549 189,66 zł 1 032 698 464,15 zł 666 019 979 92,31 zł 1 264,51 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 12 673 189 232,61 zł 12 127 165 885,10 zł 546 023 347,51 zł 137 298 536 88,33 zł 1 209,96 zł
Listopad 2005 1 237 222 417,52 zł 1 132 078 860,70 zł 105 143 556,82 zł 13 080 084 86,55 zł 1 185,61 zł
Nr : 1003 z dnia 23-11-2005r. 304 283 429,58 zł 302 113 825,85 zł 2 169 603,73 zł 4 445 214 67,96 zł 931,01 zł