Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 26.10.2005 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 61 275 025 236,29 zł 60 347 470 328,96 zł 927 554 907,33 zł 652 939 895 92,42 zł 1 266,09 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 11 435 966 815,09 zł 10 995 087 024,40 zł 440 879 790,69 zł 124 218 452 88,51 zł 1 212,52 zł
Październik 2005 791 575 754,12 zł 744 817 434,66 zł 46 758 319,46 zł 11 028 414 67,54 zł 925,15 zł
Nr : 999 z dnia 26-10-2005r. 242 616 509,11 zł 241 882 901,27 zł 733 607,84 zł 4 703 489 51,43 zł 704,47 zł