Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 18.01.2006 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 64 881 883 986,15 zł 63 676 291 427,75 zł 1 205 592 558,40 zł 687 544 472 92,61 zł 1 268,69 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 1 021 178 354,51 zł 918 091 255,16 zł 103 087 099,35 zł 9 179 630 100,01 zł 1 370,05 zł
Styczeń 2006 1 021 178 354,51 zł 918 091 255,16 zł 103 087 099,35 zł 9 179 630 100,01 zł 1 370,05 zł
Nr : 1011 z dnia 18-01-2006r. 285 101 820,50 zł 283 518 926,84 zł 1 582 893,66 zł 2 621 737 108,14 zł 1 481,39 zł