Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 26.04.2006 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 68 888 963 230,06 zł 67 634 543 130,14 zł 1 254 420 099,92 zł 727 882 845 92,92 zł 1 272,87 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 5 028 257 598,42 zł 4 876 342 957,55 zł 151 914 640,87 zł 49 518 003 98,48 zł 1 348,99 zł
Kwiecień 2006 663 009 916,40 zł 639 153 977,64 zł 23 855 938,76 zł 8 743 491 73,10 zł 1 001,38 zł
Nr : 1025 z dnia : 26-04-2006r. 172 430 506,31 zł 169 037 615,07 zł 3 392 891,24 zł 3 822 752 44,22 zł 605,74 zł