Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 25.10.2006 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 76 352 562 074,66 zł 74 822 510 639,12 zł 1 530 051 435,54 zł 801 093 082 93,40 zł 1 279,46 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 12 491 856 443,02 zł 12 064 310 466,53 zł 427 545 976,49 zł 122 728 240 98,30 zł 1 346,59 zł
Październik 2006 673 806 822,77 zł 559 397 423,35 zł 114 409 399,42 zł 7 262 073 77,03 zł 1 055,21 zł
Nr : 1050 z dnia : 25-10-2006r. 127 994 614,42 zł 125 007 929,78 zł 2 986 684,64 zł 2 403 932 52,00 zł 712,35 zł