Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 24.05.2006 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 70 014 113 446,17 zł 68 755 944 450,78 zł 1 258 168 995,39 zł 739 739 396 92,95 zł 1 273,24 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 6 153 407 814,53 zł 5 997 744 278,19 zł 155 663 536,34 zł 61 374 554 97,72 zł 1 338,68 zł
Maj 2006 1 125 150 216,11 zł 1 121 401 320,64 zł 3 748 895,47 zł 11 856 551 94,58 zł 1 295,63 zł
Nr : 1028 z dnia : 24-05-2006r. 349 522 352,27 zł 348 365 452,21 zł 1 156 900,06 zł 5 718 653 60,92 zł 834,48 zł