Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 27.09.2006 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 75 678 755 251,89 zł 74 263 113 215,77 zł 1 415 642 036,12 zł 793 831 009 93,55 zł 1 281,51 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 11 818 049 620,25 zł 11 504 913 043,18 zł 313 136 577,07 zł 115 466 167 99,64 zł 1 364,92 zł
Wrzesień 2006 1 432 858 208,03 zł 1 385 314 681,25 zł 47 543 526,78 zł 13 306 135 104,11 zł 1 426,18 zł
Nr : 1046 z dnia : 27-09-2006r. 712 249 871,86 zł 711 493 860,81 zł 756 011,05 zł 6 048 353 117,63 zł 1 611,43 zł