Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 8.03.2006 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 66 964 756 190,75 zł 65 735 768 452,55 zł 1 228 987 738,20 zł 708 491 546 92,78 zł 1 271,00 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 3 104 050 559,11 zł 2 977 568 279,96 zł 126 482 279,15 zł 30 126 704 98,83 zł 1 353,90 zł
Marzec 2006 946 301 287,25 zł 939 450 530,34 zł 6 850 756,91 zł 7 396 552 127,01 zł 1 739,89 zł
Nr. 1019 z dnia 8-3-2006r. 541 609 200,11 zł 540 911 964,77 zł 697 235,34 zł 4 300 737 125,77 zł 1 722,90 zł