Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 21.03.2007 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 83 386 183 672,54 zł 81 610 992 734,56 zł 1 775 190 937,98 zł 867 331 328 94,09 zł 1 288,96 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 3 369 891 965,05 zł 3 260 170 456,29 zł 109 721 508,76 zł 31 473 361 103,59 zł 1 418,97 zł
Marzec 2007 577 602 902,28 zł 546 180 858,05 zł 31 422 044,23 zł 4 594 062 118,89 zł 1 628,61 zł
Nr : 1070 z dnia : 21-03-2007r. 358 681 070,33 zł 358 610 761,33 zł 70 309,00 zł 3 017 575 118,84 zł 1 627,95 zł