Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 7.03.2007 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 83 027 502 602,21 zł 81 252 381 973,23 zł 1 775 120 628,98 zł 864 313 753 94,01 zł 1 287,78 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 3 011 210 894,72 zł 2 901 559 694,96 zł 109 651 199,76 zł 28 455 786 101,97 zł 1 396,81 zł
Marzec 2007 218 921 831,95 zł 187 570 096,72 zł 31 351 735,23 zł 1 576 487 118,98 zł 1 629,86 zł
Nr : 1069 z dnia : 7-03-2007r. 170 566 696,41 zł 170 536 637,94 zł 30 058,47 zł 1 304 595 130,72 zł 1 790,68 zł