Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 28.02.2007 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 82 808 580 770,26 zł 81 064 811 876,51 zł 1 743 768 893,75 zł 862 737 266 93,96 zł 1 287,16 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 2 792 289 062,77 zł 2 713 989 598,24 zł 78 299 464,53 zł 26 879 299 100,97 zł 1 383,14 zł
Luty 2007 1 186 958 452,49 zł 1 186 725 423,41 zł 233 029,08 zł 10 152 683 116,89 zł 1 601,20 zł
Nr : 1067 z dnia : 28-02-2007r. 810 441 095,52 zł 810 411 085,83 zł 30 009,69 zł 5 885 851 137,69 zł 1 886,14 zł