Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 3.10.2007 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 94 174 510 761,70 zł 91 958 233 631,74 zł 2 216 277 129,96 zł 966 672 293 95,13 zł 1 303,13 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 14 158 219 054,21 zł 13 607 411 353,47 zł 550 807 700,74 zł 130 814 326 104,02 zł 1 424,94 zł
Październik 2007 1 131 940 488,86 zł 973 227 561,54 zł 158 712 927,32 zł 9 555 091 101,85 zł 1 395,27 zł
Nr : 1099 z dnia 03-10-2007r. 716 527 958,50 zł 697 451 130,67 zł 19 076 827,83 zł 5 802 890 120,19 zł 1 646,44 zł