Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 3.12.2008 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 116 669 226 225,50 zł 113 954 711 027,40 zł 2 714 515 198,10 zł 1 149 171 578 99,16 zł 1 358,39 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 17 718 887 538,48 zł 17 142 753 485,87 zł 576 134 052,61 zł 165 736 024 103,43 zł 1 416,91 zł
Razem rok 2008 18 934 046 979,53 zł 18 461 135 263,26 zł 472 911 716,27 zł 147 577 587 125,09 zł 1 713,62 zł
Grudzień 2008 124 449 987,16 zł 113 981 773,69 zł 10 468 213,47 zł 1 397 371 81,57 zł 1 117,38 zł
Nr : 1160 z dnia 03-12-2008r. 101 968 060,61 zł 101 393 917,31 zł 574 143,30 zł 1 169 132 86,73 zł 1 188,02 zł