Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 24.06.2009 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 128 911 019 304,79 zł 126 084 373 487,79 zł 2 826 645 817,00 zł 1 229 693 503 102,53 zł 1 404,56 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 17 718 887 538,48 zł 17 142 753 485,87 zł 576 134 052,61 zł 165 736 024 103,43 zł 1 416,91 zł
Razem rok 2008 20 505 255 463,16 zł 20 030 877 536,23 zł 474 377 926,93 zł 158 612 572 126,29 zł 1 729,97 zł
Razem rok 2009 10 670 584 595,66 zł 10 559 920 187,42 zł 110 664 408,24 zł 69 486 940 151,97 zł 2 081,78 zł
Czerwiec 2009 1 794 840 811,14 zł 1 789 612 462,55 zł 5 228 348,59 zł 11 076 374 161,57 zł 2 213,29 zł
Nr : 1182 z dnia 24-06-2009r. 1 427 968 551,21 zł 1 424 531 629,73 zł 3 436 921,48 zł 8 248 198 172,71 zł 2 365,87 zł