Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 19.05.2010 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 147 519 458 873,69 zł 144 547 191 433,49 zł 2 972 267 440,20 zł 1 366 139 603 105,81 zł 1 449,41 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 17 718 887 538,48 zł 17 142 753 485,87 zł 576 134 052,61 zł 165 736 024 103,43 zł 1 416,91 zł
Razem rok 2008 20 505 255 463,16 zł 20 030 877 536,23 zł 474 377 926,93 zł 158 612 572 126,29 zł 1 729,97 zł
Razem rok 2009 21 043 236 086,14 zł 20 859 905 819,19 zł 183 330 266,95 zł 147 551 834 141,37 zł 1 936,62 zł
Razem rok 2010 8 235 788 078,42 zł 8 162 832 313,93 zł 72 955 764,49 zł 58 381 206 139,82 zł 1 915,34 zł
Maj 2010 567 384 224,16 zł 543 081 209,30 zł 24 303 014,86 zł 4 935 565 110,03 zł 1 507,32 zł
Nr: 1218 z dnia 19-05-2010r. 471 863 822,58 zł 457 192 400,47 zł 14 671 422,11 zł 3 981 061 114,84 zł 1 573,18 zł