Informacja o przekazywaniu składek do OFE z dnia 24.05.2017 r.

OKRES SUMA składki i odsetki Kwoty składek Odsetki ZUS Liczba składek Średnia składka Średnia podstawa
OGÓŁEM 210 233 314 494,52 zł 206 684 213 305,82 zł 3 549 101 188,70 zł 2 174 748 696 95,04 zł 1 822,43 zł
Razem rok 1999 2 285 535 490,08 zł 2 262 672 022,30 zł 22 863 467,78 zł 23 346 432 96,92 zł 1 327,63 zł
Razem rok 2000 7 603 491 199,72 zł 7 586 389 864,10 zł 17 101 335,62 zł 70 517 118 107,58 zł 1 473,73 zł
Razem rok 2001 8 706 881 612,32 zł 8 652 943 742,47 zł 53 937 869,85 zł 74 927 415 115,48 zł 1 581,98 zł
Razem rok 2002 9 546 407 203,51 zł 9 490 364 008,64 zł 56 043 194,87 zł 102 316 093 92,76 zł 1 270,62 zł
Razem rok 2003 10 274 252 420,05 zł 10 140 515 707,17 zł 133 736 712,88 zł 124 140 099 81,69 zł 1 118,99 zł
Razem rok 2004 11 422 490 495,52 zł 11 219 497 959,88 zł 202 992 535,64 zł 133 474 286 84,06 zł 1 151,47 zł
Razem rok 2005 14 021 647 210,44 zł 13 405 816 868,03 zł 615 830 342,41 zł 149 643 399 89,59 zł 1 227,19 zł
Razem rok 2006 16 155 586 075,85 zł 15 592 622 105,68 zł 562 963 970,17 zł 157 493 125 99,01 zł 1 356,23 zł
Razem rok 2007 17 718 887 538,48 zł 17 142 753 485,87 zł 576 134 052,61 zł 165 736 024 103,43 zł 1 416,91 zł
Razem rok 2008 20 505 255 463,16 zł 20 030 877 536,23 zł 474 377 926,93 zł 158 612 572 126,29 zł 1 729,97 zł
Razem rok 2009 21 043 236 086,14 zł 20 859 905 819,19 zł 183 330 266,95 zł 147 551 834 141,37 zł 1 936,62 zł
Razem rok 2010 22 397 507 184,45 zł 22 244 578 267,72 zł 152 928 916,73 zł 159 921 340 139,10 zł 1 905,44 zł
Razem rok 2011 15 111 796 047,45 zł 14 981 105 395,17 zł 130 690 652,28 zł 160 276 718 94,64 zł 1 937,17 zł
Razem rok 2012 8 018 508 059,61 zł 7 966 632 851,01 zł 51 875 208,60 zł 163 441 141 46,50 zł 1 966,97 zł
Razem rok 2013 10 462 632 628,42 zł 10 227 492 593,83 zł 235 140 034,59 zł 175 950 112 57,61 zł 2 092,89 zł
Razem rok 2014 8 201 296 738,58 zł 8 163 717 697,10 zł 37 579 041,48 zł 124 861 041 53,13 zł 1 701,77 zł
Razem rok 2015 2 558 243 978,42 zł 2 533 207 561,62 zł 25 036 416,80 zł 37 480 940 53,70 zł 2 052,19 zł
Razem rok 2016 2 878 874 101,70 zł 2 862 277 060,45 zł 16 597 041,25 zł 34 677 989 62,13 zł 2 318,08 zł
Razem rok 2017 1 320 784 960,62 zł 1 320 842 759,36 zł -57 798,74 zł 10 381 018 124,69 zł 5 060,31 zł
W tym w Maju 2017 262 972 247,96 zł 264 869 950,00 zł -1 897 702,04 zł 1 951 965 77,16 zł 3 058,52 zł
Nr: 1503 z dnia 24-05-2017r. 249 268 252,84 zł 249 629 912,47 zł -361 659,63 zł 1 480 939 168,74 zł 5 963,48 zł