NSZZ "Solidarność'80" w ZUS

W dniu 6 listopada 2003 r. do Rejestru Zakładowych Struktur Związku Regionu Mazowieckiego NSZZ „Solidarność’80” została wpisana Organizacja Zakładowa w I Oddziale ZUS w Warszawie. Organizacji tej przewodniczy Jolanta Trus.

21 lipca 2008 r. Zarząd Regionu Mazowieckiego NSZZ "Solidarność'80" w Warszawie wpisany do Rejestru Struktur Terytorialnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność’80”zarejestrowanego dnia 12 września 1991r przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w dziale „B” pod nr RZZ 212 w Rejestrze Ogólnopolskich Związków Zawodowych, wpisany z dniem 28 listopada 2001r przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000060005 dokonał wpisu do Rejestru Zakładowych Struktur Związku pod nr 22.

ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ "Solidarność'80"
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
o zasięgu ogólnokrajowym
z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8.

Organizacja jest zrzeszona w Forum Związków Zawodowych.
Organem uprawnionym do reprezentowania Organizacji Zakładowej NSZZ ”Solidarność’80” w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest Prezydium Organizacji, w której skład wchodzą:

 1. Przewodnicząca - Truss Jolanta
 2. Wiceprzewodnicząca - Kotula Małgorzata
 3. Wiceprzewodnicząca - Jaskólska Małgorzata
 4. Wiceprzewodnicząca - Zielińska Ewa

Zarząd Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność'80" o zasięgu ogólnokrajowym:

 1. Przewodnicząca - Truss Jolanta I O/W-wa, tel. 22 538-33-71
 2. Wiceprzewodnicząca - Kotula Małgorzata I O/W-wa, tel. 22 508-30-02
 3. Wiceprzewodnicząca Jaskólska Małgorzata II O/W-wa tel. 22 890-46-04
 4. Wiceprzewodnicząca - Zielińska Ewa III O/W-wa, tel. 22 770-53-92
 5. Skarbnik - Szuchnik Anna I O/W-wa, tel. 22 538-20-61
 6. Sekretarz - Ruta Piotr I O/W-wa, tel. 22 533-38-49
 7. Członek - Sosnowska Teresa III O/W-wa, tel. 22 890-47-61

Zakładowa Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodnicząca Komisji - Zawada Agnieszka I O/Warszawa
 2. Członek - Moszczyńska Danuta I O/ Warszawa
 3. Członek - Draczyńska Małgorzata III O/ Warszawa

Chcesz z nami porozmawiać lub do nas napisać? Podajemy numery telefonów i adresy e-mailowe:

Truss Jolanta - 22 538-33-71; 501036159, Jolanta.Truss@zus.pl
Kotula Małgorzata - 22 508-30-02, Małgorzata.Kotula@zus.pl
Zielińska Ewa - 22 770-53-92, ewa.zielińska3@zus.pl

Siedziba Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność'80":
I Oddział ZUS
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
tel. 22 538-33-71
fax 22 865-01-77