Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Koszalinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Dokumentacji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Fałata 30
  75-434 Koszalin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, ubezpieczenia społeczne, administracja, prawo, archiwistyka)
  - minimum 2 lata pracy związanej z obsługą dokumentacji

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność współpracy
  - umiejętność rozwiazywania problemów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia udostępnianie i utrzymanie zasobu dokumentacji w obiegu bieżącym oraz prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  6 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Koszalinie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Fałata 30
  75-434 Koszalin
  Wydział Kadrowo-Płacowy

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 2 pracowników
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych w przyziemiu budynku,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Agnieszka Abramowicz-Neska, Koszalin
  Małgorzata Berlińska, Koszalin
  Emilia Ewa Breitkopf, Koszalin
  Karolina Burda, Koszalin
  Dorota Ćwiklińska-Juszczyk, Koszalin
  Marzena Dudziak, Koszalin
  Monika Dzielendziak, Koszalin
  Katarzyna Faryniarz, Koszalin
  Konrad Flemming, Kołobrzeg
  Aleksandra Fotek, Popowo
  Marzena Gajdamowicz, Koszalin
  Ewa Gasińska, Chłopska Kępa
  Jowita Gawlik-Michalczuk, Koszalin
  Joanna Grelewska, Bardzlino
  Agnieszka Grębska, Mokre
  Karolina Diana Gryciuk, Koszalin
  Roksana Jaremczykowska-Kalicka, Koszalin
  Katarzyna Kalemba, Stare Bielice
  Magdalena Karlik, Koszalin
  Jolanta Khalid, Mścice
  Anna Kolesińska, Koszalin
  Justyna Kołpacka, Koszalin
  Luiza Korkowska, Koszalin
  Hanna Korzeniowska, Koszalin
  Monika Kowalczyk, Koszalin
  Ilona Kowolik, Koszalin
  Agnieszka Kozieł, Bukówko
  Renata Krzyżanowska, Kołobrzeg
  Emilia Lelokas, Koszalin
  Joanna Lewandowska, Koszalin
  Renata Lorenc, Koszalin
  Anetta Łepkowska-Rokita, Koszalin
  Patrycja Mielnik, Koszalin
  Mirosław Milczewski, Koszalin
  Mariola Miszczak, Koszalin
  Agnieszka Nowak, Sianów
  Olga Pankowska, Koszalin
  Michalina Paprocka, Niekłonice
  Roksana Parka, Koszalin
  Jessica Rokita, Niemica
  Małgorzata Sosnowska, Koszalin
  Monika Stocka, Koszalin
  Malwina Święcicka, Pomianowo
  Karolina Walaszek, Darłowo
  Anna Wasilewska, Koszalin
  Aleksandra Wepryk, Koszalin
  Katarzyna Weryk, Koszalin
  Mateusz Więcek, Trzebiszyn
  Joanna Zielińska, Chałupy