stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Organizacji i Analiz

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  stanowisko ds. obsługi sekretariatu

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (zarządzanie i organizacja, ekonomia, administracja, nauki społeczne, nauki humanistyczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą sekretarsko-biurową

 • Wymagania dodatkowe

  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność obsługi klientów
  - umiejętność współpracy z innymi, komunikatywność
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - poprawne przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
  - chęć rozwijania posiadanej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia organizację i obsługę sekretarsko-biurową kierownictwa oddziału

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula")

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  9 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Słupsku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Słupsku
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

  Kontakt telefoniczny: 59-8419245
  Dokumenty dostarczone osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na okres próbny
  - proces rekrutacji przewiduje rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1. piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Iwona Bagińska, Słupsk
  Wioletta Baniuszewicz, Bałamątek
  Katarzyna Bednarczyk, Słupsk
  Katarzyna Brzuska, Słupsk
  Ewa Ćwiok, Słupsk
  Edyta Czerniewska, Słupsk
  Monika Danielewicz, Słupsk
  Karolina Gamalczyk, Słupsk
  Karolina Ginko, Krzemienica
  Paulina Jamczuk, Kończewo
  Emilia Kaliszczak, Lubuczewo
  Anna Knitter, Kołczygłowy
  Katarzyna Korkosińska, Damnica
  Agnieszka Kosk-Malarek, Damnica
  Joanna Królak, Siemianice
  Renata Kumpiniewska, Słupsk
  Adriana Malinowska, Sąborze
  Marcin Pawłowski, Słupsk
  Paulina Przybyszewska, Wodnica
  Katarzyna Przyłudzka, Słupsk
  Anna Rudzikiewicz, Dębnica Kaszubska
  Kinga Skawińska, Słupsk
  Aleksandra Skorna, Gardna Mała
  Beata Stankiewicz, Słupsk
  Paula Szarek, Siemianice
  Justyna Szyca, Słupsk
  Sylwia Ufa, Słupsk
  Karolina Walaszek, Darłowo
  Aleksandra Wiśniowiecka, Słupsk
  Danuta Woch, Sycewice
  Magda Woźniak, Reblino
  Ewa Wrycz Rekowska, Słupsk
  Anna Zawada, Ustka