Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Gdańsku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Serwisu Informatycznego – Referat ds. wsparcia informatycznego TJO Gdańsk

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie informatyczne (doświadczenie nie jest wymagane) lub
  - wykształcenie średnie i minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe techniczne
  - minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
  - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  - bardzo dobra znajomość Windows 7
  - dobra znajomość Windows 10
  - podstawowa wiedza o zarządzaniu środowiskiem domenowym Windows
  - podstawowa znajomość zagadnień sieciowych
  - nastawienie na wyniki
  - terminowość
  - rzetelność
  - samodzielność
  - odpowiedzialność
  - poprawne przekazywania informacji ustnych
  - nastawienie na proces
  - umiejętność podejmowania decyzji
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - stanowczość
  - umiejętność przekonywania
  - współpraca

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia bezpośrednie wsparcie informatyczne w zakresie sprzętu komputerowego użytkowników oraz lokalnych systemów informatycznych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i nazwy stanowiska o jakie ubiega się kandydat
  - oświadczenie z odręcznie podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (oświadczenie do pobrania poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 czerwca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Dodatkowe informacje

  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS Gdańsk Wrzeszcz
  ul. Tuwima 9
  80-210 Gdańsk
  oraz
  ul Marynarki Polskiej 146
  80-865 Gdańsk

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - wejście z poziomu chodnika
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.