Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Dokumentacji

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi dokumentacji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia, ubezpieczenia społeczne, administracja, prawo, archiwistyka)
  - minimum 2 lata pracy związanej z obsługą dokumentacji
  - kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

  Jeśli jesteś osobą:

  - zorientowaną na komunikację, cel i jakość
  - elastyczną i nastawioną na rozwój
  - potrafiącą współpracować, rozwiązywać problemy oraz radzić sobie w sytuacjach trudnych

  zachęcamy do składania dokumentów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Pracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia udostępnianie i utrzymanie zasobu dokumentacji w obiegu bieżącym oraz prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego.

 • Wymagane dokumenty

  Jeżeli spełniasz powyższe wymagania czekamy na Twoje dokumenty:

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy wraz z podaniem nr ref. 85,86/2020
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

  które należy przesłać drogą mailową lub złożyć w oddziale.

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 lipca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na adres mailowy lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania I Oddziału ZUS w Łodzi.

 • Miejsce składania dokumentów

  Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.lodz1@zus.pl
  w tytule maila podając nazwę stanowiska i nr referencyjny

  lub na adres:

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  I Oddział w Łodzi
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Dodatkowe informacje

  poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
  umowa na czas określony w celu zastępstwa
  - proces rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną i sprawdzenie wiedzy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - otrzymanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

  oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 16-piętrowy z windą
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 14 piętrze
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.