Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Słupsku

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Serwisu Informatycznego – Referat ds. wsparcia informatycznego TJO Słupsk

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

 • Województwo

  pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie technik informatyk (doświadczenie nie jest wymagane) lub
  - wykształcenie średnie i minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 3 lata pracy na stanowisku informatycznym związanym z obsługą techniczną lub administrowaniem

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
  - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  - bardzo dobra znajomość Windows 7 i Windows 10
  - podstawowa wiedza o zarządzaniu środowiskiem domenowym Windows
  - podstawowa znajomość zagadnień sieciowych
  - znajomość budowy i eksploatacji sprzętu drukującego
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - komunikatywność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia utrzymanie stacji roboczych i sprzętu komputerowego użytkowników oraz utrzymanie oprogramowania autorskiego i komercyjnego nie utrzymywanego centralnie oraz systemów równoległych i systemów KSI wymagających bezpośredniego dostępu do elementu konfiguracji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i nazwy stanowiska o jakie ubiega się kandydat
  - oświadczenie z odręcznie podpisaną klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (oświadczenie do pobrania poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  19 grudnia 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Gdańsku.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Gdańsku
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Chmielna 27/33
  80-748 Gdańsk

 • Dodatkowe informacje

  - podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane będą umiejętności: administrowania OS Windows 7, pracy zdalnej na komputerze, budowa i zasady działania drukarki laserowej
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - miejsce wykonywania pracy:
  Oddział ZUS w Słupsku
  Pl. Zwycięstwa 8
  76-200 Słupsk

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek I-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1. piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Adrian Kapralski, Sławno
  Adrian Mateusz Dawid, Czarnowiec
  Grzegorz Bieniek, Słupsk
  Grzegorz Braczkowski, Bruskowo Wielkie
  Jan Szymków, Słupsk
  Michał Lasota, Słupsk
  Tomasz Olewiński, Lubuczewo