Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Wsparcia Informatyki w obszarze Infrastruktury Techniczno-Systemowej Unix/Informix (CWI UNIX) w Opolu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia procesów informatycznych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe
  - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność administrowania systemami Unix/Linux
  - umiejętność administrowania serwerem baz danych (Informix/Postgresql)
  - umiejętność współdziałania w rozproszonym zespole
  - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
  - terminowość i rzetelność
  - komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  - obsługuje incydenty w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - utrzymuje i monitoruje wskazany poziom usług IT w zakresie nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - wspiera użytkowników w ramach wdrożeń oprogramowania i procedur w obszarze nadzorowanym przez dane CWI dla całego Zakładu
  - uczestniczy w pracach projektowych, wdrożeniowych i testowych w obszarze nadzorowanym przez dane CWI
  - proponuje usprawnienia dla realizowanych procesów i aktualizacji wykorzystywanej dokumentacji
  - sporządza raporty w zakresie realizowanych zadań

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny (z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie kandydat się ubiega)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  6 czerwca 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Opolu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Opolu
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  ul. Wrocławska 24
  45-701 Opole

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 3 kandydatów na stanowisko
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne, niepodpisane, nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do oddziału)
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wymaganą wiedzę i predyspozycje
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - miejsce wykonywania pracy:
  III Oddział ZUS w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem wewnętrznym
  - konieczność wykonywania pracy poza biurem
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 6-piętrowy z windą,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na
  4 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Mateusz Panek, Tomaszów Lubelski
  Ryszard Wróblewski, Koszalin
  Zenon Zabratański, Lublin
  Dominik Dygoń, Gorlice
  Kamil Młynarski, Sosnowiec
  Adam Orłowski, Płock
  Wacław Uszko, Nowy Sącz
  Sylwester Smażek, Zduńska Wola
  Martin Gryczan, Biłgoraj
  Kamil Filipek, Złotoryja
  Łukasz Błażejewski, Grudziądz
  Patryk Wabnic, Chorzów
  Michał Kozłowski, Piła
  Andrzej Woźniak, Dąbrowa Tarnowska
  Dawid Olszewski, Siemianowice Śląskie
  Damian Łakomy, Zabrze
  Zygmunt Bieliński, Płock
  Roman Gawryś, Walim
  Adam Iwaszkiewicz, Koszalin
  Piotr Kozioł, Pogórska Wola
  Przemysław Misiek, Koszalin
  Szymon Sikorski, Koszalin
  Kamil Skalik, Częstochowa
  Krzysztof Sałbut, Wrocław
  Piotr Rogowski, Nidzica
  Adam Kmiecik, Czechowice-Dziedzice
  Sławomir Tuzimek, Radom
  Sebastian Urbaniak, Deszczno
  Marek Ponulak, Strzyżów