Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Informacja dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umowa ramowa (postępowanie/a wszczęte do dnia 11.04.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 marca 2021  09:25

 • Kategoria zakupowa

  Usługi IT i telekomunikacyjne

 • Tytuł postępowania

  „Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN KSI ZUS MPLS zamówienie uzupełniające
  nr 4 do umowy 1067979”

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zamówień Publicznych

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul.
  Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  TZ/271/71/20

 • Określenie trybu zamówienia

  zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 marca 2021  11:43