Breadcrumb

Komunikat DZP

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  18 lutego 2021  12:16

 • Tytuł zamówienia

  Zakup i dostawa folii antypoślizgowej

 • Nazwa zamawiającego

  Biuro Poligrafii

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Biuro Poligrafii
  ul. Podskarbińska 25a
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000375953

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  25 lutego 2021  11:00

Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania publicznego lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  19 lutego 2021  12:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2021  07:57