W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 lutego 2021  13:52

 • Nazwa zamówienia

  Wywóz nieczystości stałych (odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych) z budynków I Oddziału ZUS w Łodzi (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych - sześć części).

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/271/2/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  9 marca 2021  10:00

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lutego 2021  14:07

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 marca 2021  10:38
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  149 441,97 zł brutto, w tym: - część I – 106 401,75 zł brutto, - część II – 14 519,42 zł brutto, - część III – 9 647,17 zł brutto, - część IV – 3 100,87 zł brutto, - część V – 9 338,62 zł brutto, - część VI – 6 434,14 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  11 marca 2021  10:42

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 marca 2021  11:08

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 marca 2021  11:54