W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  2 kwietnia 2021  08:44

 • Nazwa zamówienia

  Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS I Oddział w Łodzi

 • Adres zamawiającego

  ul. Zamenhofa 2
  90-431 Łódź

 • Województwo

  łódzkie

 • Numer postępowania

  210000/271/3/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  14 kwietnia 2021  10:00

 • Dodatkowe informacje

  Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy (tryb podstawowy - bez negocjacji).

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  02 kwietnia 2021  09:45

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 kwietnia 2021  10:56
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  313 616,20 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 kwietnia 2021  10:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 kwietnia 2021  13:56

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2021  15:06