Ścieżka nawigacji

Komunikat DZP

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 kwietnia 2021  12:27

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 kwietnia 2021  12:30

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 kwietnia 2021  12:48

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 kwietnia 2021  10:27

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SWZ lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2021  10:50

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje Opisu potrzeb i wymagań lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  22 kwietnia 2021  10:40

Sprostowanie ogłoszenia lub ogłoszenie zmian

 • Data publikacji ogłoszenia
  23 kwietnia 2021  12:18

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2021  08:32
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  łączna kwota: 1 465 862,39 zł brutto (1 191 758,04 zł netto) w tym cz I - 1 073 020,24 zł brutto (tj. 872 374,18 zł netto) cz II - 392 842,15 zł brutto (tj. 319 383,86 zł netto)

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje Opisu potrzeb i wymagań lub informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 kwietnia 2021  14:54

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 kwietnia 2021  13:32

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  06 maja 2021  11:03

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 maja 2021  11:13