W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  25 marca 2021  11:55

 • Tytuł zamówienia

  Postępowania na usługi okresowych przeglądów i konserwacji węzłów cieplnych, kotłowni gazowej
  i instalacji centralnego ogrzewania zainstalowanych w obiektach ZUS Oddział w Częstochowie i w podległych Terenowych Jednostkach Organizacyjnych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  090000/273/1/2021/ZAP

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  7 kwietnia 2021  11:00

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zap_czestochowa@zus.pl – do 7 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 kwietnia 2021  12:20