W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  26 marca 2021  14:06

 • Tytuł zamówienia

  Remont elewacji budynku i czap kominowych wraz z robotami towarzyszącymi oraz montaż rury spustowej w Inspektoracie ZUS we Wrześni.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Adres zamawiającego

  ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  540000/273/3/2021-ZAP

 • Treść zapytania publicznego

 • Termin składania ofert

  15 kwietnia 2021  08:00

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania są:
  1) Agnieszka Wiśniewska
  tel.: +48 61-874-53-00
  e-mail: zap_poznan2@zus.pl
  2) Dariusz Dworak
  tel.: +48 61-874-54-80

  Wykonawcy mogą składać oferty wyłącznie w formie elektronicznej na adres: zap_poznan2@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2021  07:53