Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu o wartosci od 1000 euro do 30000 euro (postępowanie/a wszczęte do dnia 15.02.2021 r.)

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  21 stycznia 2020  12:28

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy artykułów spożywczych i wody

 • Tytuł postępowania

  Dostawa wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 litra i dzierżawa dystrybutorów na potrzeby Oddziału ZUS w Pile i Inspektoratów.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Pile

 • Adres zamawiającego

  ul. Dr. Drygasa 7, 64-920 Piła

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  270000/273/3/2020-ADG

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: do 28 stycznia 2020 r. do godz. 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 stycznia 2020  12:59