W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  30 marca 2021  13:37

 • Nazwa zamówienia

  Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Oddziału ZUS w Jaśle

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Jaśle

 • Adres zamawiającego

  38-200 Jasło ul. Rynek 18B

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  130000/271/2/2021-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  15 kwietnia 2021  10:00

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 marca 2021  13:47

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  15 kwietnia 2021  14:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  30 kwietnia 2021  14:16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  27 maja 2021  10:42