Licytacja elektroniczna

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  13 listopada 2019  11:26

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Tłumaczenie dokumentacji medycznej i niemedycznej dla Oddziału ZUS w Szczecinie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Adres zamawiającego

  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Numer postępowania

  271/LE/U/12/ZAP/2019

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  79530000-8

 • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

  21 listopada 2019  11:00

 • Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna

  https://licytacje.uzp.gov.pl

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej upływa w dniu 21.11.2019 r. o godz. 11:00.

  Termin otwarcia licytacji elektronicznej – 05.12.2019 r., godz. 11:00.
  Termin zamknięcia licytacji elektronicznej – 05.12.2019 r., godz. 12:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/Informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 grudnia 2019  13:49

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 stycznia 2020  13:18