Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 sierpnia 2020  13:07

 • Tytuł postępowania

  Modernizacja CCTV ZUS Oddział w Tarnowie. ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie

 • Adres zamawiającego

  ZUS Oddział w Tarnowie, ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

 • Województwo

  małopolskie

 • Numer postępowania

  570000/271/3/2020-ZAP

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

  CPV 45.00.00.00-7 - roboty budowlane
  CPV 45.31.00.00 -3 - roboty instalacyjne elektryczne
  CPV 45.31.51.00-9 - instalacyjne roboty elektrotechniczne

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Miejsce składania ofert

  ZUS Oddział w Tarnowie ul. Kościuszki 32, 33-100 Tarnów

 • Termin składania ofert

  26 sierpnia 2020  09:00

 • Dodatkowe informacje

  ID postępowania w miniPortalu: 3e8564ee-df8f-4aa5-8186-34160bd99970

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  12 sierpnia 2020  10:31

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 sierpnia 2020  13:11

Informacja z otwarcia ofert

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 sierpnia 2020  12:50

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / informacja o unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  09 września 2020  08:12