Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  4 stycznia 2019  14:11

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa licencji bezterminowej i wdrożenia oprogramowania dedykowanego do obsługi Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych dla 43 jednostek ZUS, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych (PKZP), ze wsparciem serwisowym na okres 12 miesięcy

 • Nazwa zamawiającego

  Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Centrala
  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  8000250864

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 stycznia 2019  09:48