Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  8 stycznia 2019  13:01

 • Kategoria zakupowa

  Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

 • Tytuł postępowania

  Wywóz nieczystości stałych segregowanych i niesegregowanych z budynku i posesji Inspektoratu ZUS w Mławie, ul. Padlewskiego 31

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Płocku

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Płocku
  Al. Jachowicza 1
  09-402 Płock

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  280000/273/2/2019

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Termin składania ofert: 16.01.2019 roku, godz.11:00
  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 stycznia 2019  11:32