Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  6 lutego 2019  12:18

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa tonerów, tuszy, podzespołów, peryferii komputerowych, osprzętu sieciowego, nośników i środków czyszczących oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek Evolis Primacy Expert a także na zakup i dostawę słuchawek bezprzewodowych oraz materiałów eksploatacyjnych do słuchawek do Oddziałów ZUS w: Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/02/2019-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Iwona.Maszkowska@zus.pl (wielkość wiadomości wraz z załącznikami nie powinna przekraczać 8 MB)
  lub
  - dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Oddział ZUS w Olsztynie,
  ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Iwona Maszkowska, pok. 105 z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę tonerów, tuszy, podzespołów, peryferii komputerowych, osprzętu sieciowego, nośników i środków czyszczących oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek Evolis Primacy Expert a także na zakup i dostawę słuchawek bezprzewodowych oraz materiałów eksploatacyjnych do słuchawek do Oddziałów ZUS w: Białymstoku, Olsztynie i Siedlcach.* Nie otwierać przed dniem 19.02.2019 r. godziną 10:15, Znak sprawy: 230000/273/02/2019-ZAPII”.

  - do 19.02.2019 r. do godziny 10:00
  * - wpisać tylko te części, na które Wykonawca faktycznie składa ofertę

  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.02.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

  3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
  Iwona Maszkowska
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 24 77
  E: Iwona.Maszkowska@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 6.30-14.30 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  26 lutego 2019  14:20