Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

  • Data publikacji ogłoszenia

    8 lutego 2019  14:02

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

  • Data publikacji ogłoszenia
    12 lutego 2019  14:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

  • Data publikacji ogłoszenia
    22 lutego 2019  12:11