Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  22 maja 2019  11:54

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  wykonanie badań i pomiarów elektrycznych okresowych oraz rezystencji uziemienia instalacji odgromowej – (5 letnich) w Inspektoracie ZUS w Piasecznie, Inspektoracie ZUS w Żyrardowie oraz
  w Punkcie Informacyjnym ZUS w Błoniu

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS III Oddział w Warszawie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  III Oddział w Warszawie
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Numer postępowania

  550000/271/13PU/2019-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  07 czerwca 2019  11:43